در نگاه قرآنى ازدواج همسران با اثر سَكَنَ و آرامش، «۱»، با اثر لباس و پوشش «۲» و با اثر حرث و بهره بردارى «۳» آمده است. همسران، فوران‏هاى عاطفى و جنسى و فراغت‏هاى وسوسه انگيز و كابوس‏هاى مزاحم و انتظارهاى ملال‏آور و حرف‏هاى ناگفته و پرگويى‏هاى بى‏حساب را، مهار مى‏كنند و تعادل و آرامش و تمركز و تصميم‏گيرى را آسان مى‏سازند.

در بيان قرآنى نمى‏گويد همسرى با همسر آرام مى‏شود، كه مى‏گويد : لِتَسْكُنُوا الَيْها، «۴» نه لتَسكنوا بها. آدم‏ها و تمامى دنيا نمى‏توانند دل بزرگ يكديگر را پر كنند، اما در كنار يكديگر و همسو و همراه يكديگر، به تعادل و سكونى دست مى‏يابند.

نكته‏ى دوم، لباس و پوششى است كه ازدواج براى دو طرف مى‏آورد و ضعف‏ها و بدى‏هاى آنها را مى‏پوشاند و زخم‏هاى آنها را مى‏بندد. در واقع آنجا كه محبت و علاقه شكل مى‏گيرد، تو با عيب گويى و باز كردن زخم‏ها شروع نمى‏كنى، كه با مدارا و درمان و پنهان كردن و پوشاندن آن، از شيوع و گسترش آن جلوگيرى مى‏نمايى تا شماتت‏ها كنترل شود و دور از دشمنى‏ها وحسادت‏ها و شماتت‏ها و تحقيرها، مداوا و درمان صورت پذيرد.

اما اگر پوشاندن به گسترش درمان نينجامد، اين ستر و پوشش و اين لباس و نهفتن، كار خوبى نيست، كه كارساز نيست و ضايعات بيشترى مى‏آورد.

نكته‏ى سوم، حرث و كشاورزى و يا حرث و كشتزار و يا حرث و كِشته‏ى آدمى است، كه حرث به معناى مكان و حاصل و اسم مصدر آمده است و ازدواج، اين حاصل‏ها را مى‏سازد و جمع مى‏كند و نگه مى‏دارد.

كسى كه زمينى دارد و بذرى دارد و نيازى دارد كه اينها را زياد كند و بارور سازد، بايد آفت زدايى داشته باشد، بايد زمينه سازى داشته باشد و شخم و شيار را آورده باشد، بايد نظارت داشته باشد تا علف‏ها سبز نشوند و دهان‏هاى مزاحم نيروى زمين را نبرند و توان بذر را نگيرد و بايد پس از اين همه، حاصل را جمع كند و نگهدارى نمايد.

دو طرف ازدواج و مرد و زن بايد در اين مجموعه فعال باشند و هر دو كاركنند. ازدواجى كه هر دو طرف بيدار باشند و توجه داشته باشند هيچ مشكلى ندارد، حتى اگر يكى از دو طرف بيدار و حليم و فعال باشد مى‏تواند كارگشا باشد. اما اگر دو طرف بى‏توجه باشند، نه آفت‏ها را بشناسند و نه زمينه‏ها را آماده كرده باشند و نه حاصل را جمع آورى نموده باشند، ناچار شيطان صفت‏ها و چپاول‏گرها، حاصل آنها مى‏ربايند و بهره‏ها را به يغما مى‏برند.

پی نوشتها :

(۱)- وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجا لِتَسْكُنُوا اليها ... روم، ۲۱/

(۲)- هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَكُمْ ... بقره، ۱۸۷/

(۳)- نساءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... بقره، ۲۲۳/

(۴)- روم، ۲۱/

نوشته شده توسط علی صابری در پنجشنبه 25 آبان1391 ساعت 2:14 بعد از ظهر | لینک ثابت |

براى معيارهاى ازدواج صحيح و انتخاب همسر مناسب، لازم مى دانيم روايتى را كه از امام على بن ابى طالب (ع) نقل شده متذكر شويم.

آن كه حضرت ضمن آموزش دعايى جهت ازدواج، معيارهايى را براى انتخاب همسر ارايه مى دهند:

۱- صالحه (شايسته):

خانمى كه كارهاى شايسته و مورد پسندخدا را انجام دهد.

۲- ودود:

با محبت باشد.

۳- ولود:

فرزند آور باشد يعنى، نازا و عقيم نباشد.

۴- شكور:

در مقابل نعمت هاى الهى شكرگزارباشد.

۵- قنوع: اهل

قناعت باشد تا در زندگى تو را به زحمت نيندازد.

۶- غيور:

نسبت به دين خدا و عفت خود غيرتمند باشد. ۷- در برابر احسانى كه به او مى شود قدردانى كند. ۸- چنانچه از سوى تو كار ناروايى نسبت به اوسر زد، عفو و اغماض كند.

۹- اگر در زندگى يادآور نام خدا شدى، تو راهمراهى كند، و اگر خدا را فراموش كردى يادآور شود و تذكر دهد.

۱۰- آن گاه كه از منزل خارج شدى خودش را حفظ كند.

۱۱- و هرگاه به منزل واردمى شوى با ورودت خوشحال و مسرور گردد.

۱۲- چنان چه بر او دستور وفرمانى دادى اطاعت كند و اگر بر او قسم ياد كردى، ذمه ات را برى كند وتكليف خود را انجام دهد.

۱۳- اگر ناراحت شدى و اورا مورد غضب قراردادى اسباب خوشنودى ات را فراهم آورد.(۱)

به نقل از سايت تبيان

پى‏نوشت :‏

(۱) براى آگاهى بيتشر در اين موردمى توانيد به كتاب(جوانان و انتخاب همسر) ، على اكبر مظاهرى مراجعه كنيد.

نوشته شده توسط علی صابری در پنجشنبه 25 آبان1391 ساعت 2:11 بعد از ظهر | لینک ثابت |

About buserelin

Type of medicineGonadorelin analogue
Used forUsed with other medications in some types of fertility treatment
Treatment of endometriosis in cases that do not require surgery as primary therapy
Treatment of advanced prostate cancer
Also calledSuprecur® (licensed for ovulation and endometriosis)
Suprefact® (licensed for advanced prostate cancer)
Available asInjection
Nasal spray

Buserelin is a man-made form of the hormone gonadorelin, and works by acting on the pituitary gland in the brain. To begin with, buserelin causes an increase in testosterone and oestrogen production but with long term use causes production of testosterone and oestrogen to stop.

Before taking buserelin

Before taking buserelin make sure your doctor or pharmacist knows:

 • If you are pregnant, trying for a baby or breast-feeding.
 • If you suffer from depression.
 • If you have high blood pressure.
 • If you suffer from diabetes mellitus.
 • If you suffer from polycystic ovary disease.
 • If you suffer from any disease of the bone.
 • If you have experienced any bleeding from the vagina not related to your menstrual cycle (periods).
 • If you have a tumour.

How to take buserelin

 • Follow the instructions given to you by your doctor.
 • When used to treat endometriosis, treatment is usually started on day 1 or 2 of menstruation, and continued for up to six months.

Getting the most from your treatment

 • When using the nasal spray, avoid use of nasal decongestants before and for at least 30 minutes after treatment.
 • Keep your appointments with your doctor so that your progress can be monitored.
 • Although buserelin may be used during fertility treatment you should use a barrier method of contraception such as a condom while you are using buserelin. Speak to your doctor for further advice.

Can buserelin cause problems

Along with their useful effects all medicines can cause unwanted side effects, which usually improve as your body adjusts to the new medicine. Speak with your doctor or pharmacist if any of the following side effects continue or become troublesome.

Common side-effects - these affect less than 1 in 10 people who take this medicineWhat can I do if I experience this
Menopausal symptoms such as hot flushes, vaginal dryness, breast tenderness, decreased interest in sexSpeak to your doctor if this is severe/troublesome.
Weight changesContinue to eat a well-balanced diet containing plenty of fibre and drink 6-8 glasses of water each day.
Changes in emotional stateSpeak to your doctor if this is severe/troublesome.
HeadacheAsk your pharmacist to recommend a suitable pain-killer.
Dizziness, sleep disturbances, tiredness, drowsinessMake sure your reactions are normal before driving, operating machinery or doing any other jobs which could be dangerous if you were not fully alert.
Palpitations (awareness of the heart beating)Speak to your doctor if your heartbeat feels too fast, too slow or irregular.
Feeling or being sickEat little and often.
Stick to simple foods such as dry toast.
If you are sick, drink small amounts of liquid frequently.
Dry skinAvoid scrubbing your skin; use a soap substitute; leave the affected area exposed to the air as much as possible.
Vaginal discharge and vaginal bleedingIf this persists speak to your doctor.
Muscle pain and stiffnessHaving a hot bath may ease the discomfort.
 • The nasal spray may cause nosebleeds and hoarseness, as well as disturbances of smell and taste.
 • The injection may cause pain or local reaction at the injection site.
 • Very rarely, hypersensitivity reactions may occur, with reddening of the skin, itching, rashes, difficulty breathing - seek urgent medical help if this happens.
 • If you notice any other problems which you think may be caused by buserelin speak to your pharmacist or doctor.

How to store buserelin

 • Keep all medicines out of the reach of children.
 • Store in a cool, dry place, away from direct heat and light.

نوشته شده توسط علی صابری در چهارشنبه 4 خرداد1390 ساعت 0:42 قبل از ظهر | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری در جمعه 26 فروردین1390 ساعت 9:37 قبل از ظهر | لینک ثابت |
فقط اونایی که لازم دارن برن ادامه ی مطلب!


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری در پنجشنبه 25 فروردین1390 ساعت 4:44 بعد از ظهر | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری در سه شنبه 23 فروردین1390 ساعت 3:59 بعد از ظهر | لینک ثابت |

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری در دوشنبه 22 فروردین1390 ساعت 7:19 بعد از ظهر | لینک ثابت |

آقایان بیشتر جذب چه خانم هایی می‌شوند؟

وقتی خانم ها با من صحبت می‌کنند معمولا اظهار می‌دارند که رفتار آقایان آنها را تا حدی گیج می‌کند و به درستی نمی توانند تشخیص دهند که مردها از آنها چه انتظاراتی دارند. آنها از اینکه نمی توانند مردها را راضی نگه دارند اندکی ناراحت هستند. البته امروزه کمتر اتفاق می‌افتد که خانمی به رضایت و یا عدم رضایت مردها اهمیت دهد، چرا که خانم ها تصور می‌کنند که با در اختیار گذاشتن مسائل عاطفی تمام مشکلات به راحتی قابل حل شدن می‌باشد. تا زمانی که یک چنین دیدی نسبت به زندگی داشته باشید همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت، اما...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری در پنجشنبه 18 فروردین1390 ساعت 9:12 بعد از ظهر | لینک ثابت |

غریزه جنسی در مردان :

یکی از زیبا ترین و مقدس ترین امیال در انسان  میل جنسی یا غریزه جنسی میباشد که خداوند به انسان و سایر موجودات زنده بخشیده اما تفاوت موجود بین انسان و سایر موجودات زنده همانند حیوانات  در زمینه گرایش به جنس مخالف و این غریزه در آن است که حیوانات به منظور تولید مثل غریزه جنسی خود را بکار میگیرند و این در حالیست که انسانها در طول حیات خود شاید فقط معدود دفعاتی ( امروزه بین 1 تا 3 مرتبه ) به منظور تولید مثل ، غریزه جنسی خود را بکار میگیرند .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری در جمعه 26 آذر1389 ساعت 11:8 قبل از ظهر | لینک ثابت |

 احکام و قوانین شرعی اسلام در مورد عمل استمناء یا خود ارضائی

از نظر اسلام استمناء ( خودارضائی) یکی از گناهان کبیره به حساب می آید مطمئنا هر آنچه از نظر اسلام نقض شده باشد از نظر جسمانی یا روحی برای انسان مضر بوده و هست کما اینکه امروزه علم پزشکی  و روانشناسی به این مهم دست یافته که اعتیاد به خودارضائی یک عمل ویرانگر میباشد. از نظر اسلام هر نوع رابظه جنسی فقط و فقط مابین زوجین تعریف شده که باز هم امروزه ثابت شده افرادی که رابطه جنسی را با افراد مختلف تجربه کرده اند در زندگی زناشوئی خو در این زمینه دچار مشکل های جدی شده تا جائی که زندگی مشترک آنها به جدائی ختم گشته پس عمل خود ارضائی هم که به نوعی یک رابطه جنسی یکطرفه میباشد گذشته از اینکه گناه کبیره محسوب می شود بسیار بسیار مخرب میباشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری در جمعه 12 آذر1389 ساعت 11:51 قبل از ظهر | لینک ثابت |
 گفتن دوستت دارم برای شما و همچنین برای نامزدتان بسیار اهمیت دارد. اما شما نباید به گفتن دوستت دارم بسنده کنید. درحقیقت، ابراز علاقه غیر کلامی روش بهتری برای جذب کردن مردان است.
مردها تمایل دارند که دوستت دارم را در کارهایشان ثابت کنند بنابراین برای ابراز احساساتشان کمتر از این جمله استفاده می کنند. ما در اینجا شما را با نحوه ابراز علاقه چند نفر آشنا می کنیم تا ببینید چگونه می توانید علاقه و عشقتان را بدون گفتن یک کلمه به طرف مقابلتان ابراز کنید.

رمانتیک باشید

• گاهی اوقات من یک پیام عاشقانه برای همسرم روی میز صبحانه اش می نویسم. مخصوصا روز ولنتاین با برش های نان روی میز صبحانه علاقه ام را به او نشان میدهم. او با دیدن این پیام عاشقانه لبخندی بر لبانش می نشیند.

• هرچندوقت یکبار روی یک کارت برایش می نویسم که چقدر دوستش دارم و از او تشکر می کنم که قبل از اینکه بخوابد آن را بخواند.

• همسر من، گاهی اوقات به ماموریت کاری می رود و وقتی که برمی گردد، به او هدیه کوچکی می دهم. هدیه را روی میز آشپزخانه می گذارم و منتظر می مانم تا متوجه اش شود. هدیه ای که برایش تهیه می کنم می تواند عطر مورد علاقه اش، گل طبیعی، یا حتی یک تکه وسیله زینتی که خودم درستش کردم باشد.

• من گاهی اوقات نوشته های عاشقانه، را در کشوی لباسهای همسرم می گذارم. او هرگز نمی تواند پیش بینی کند که دفعه بعد چه چیزی خواهد دید. او بعد از دیدن نوشته های من آن را بر می دارد و می داند که کار من است.

• من روی آینه برای همسرم می نویسم دوستت دارم تا هروقت سراغ آینه رفت آن را ببیند.

زندگی را راحت بگیرید

• شوهر من هر شب خمیردندان را روی مسواکم می ریزد و روی سینک می گذارد. او بهترین شوهر دنیا است.

• من لیست کانال های تلویزیون را به ترتیب علائق شوهرم تنظیم می کنم. مثلا اول کانالی که بیشتر فیلم پخش می کند و سپس کانال ورزشی. چون می دانم که او به این دو شبکه علاقه دارد البته این موضوع را به او نمی گویم. زمانی که کنترل تلویزیون را دستش گرفت کاملا سورپریز می شود.

• قبل از اینکه شوهرم سرکار برود، میز صبحانه را آماده می کند. برای یک مرد، این واقعا قدم بزرگی است.

• شوهر من هر روز صبح زود بیدار می شود. با وجود اینکه کارش ساعت ۹ شروع می شود و می توانید دیرتر از من بیدار شود اما اینگونه نیست. وقتی که من آماده شدم، همسرم سه فرزندمان را به سمت ماشینش می برد تا آنها را برساند. برای من این کار بهترین روش است که نشان می دهد او همه ما را عاشقانه دوست دارد.

قدردانی تان را نشان دهید

• وقتی که من و همسرم با دوستانمان بیرون می رویم من واقعا به خودمان افتخار می کنم حتی اگر او درمورد چیزهای کوچکی از من صحبت کند.

• هر روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار شوم، همسرم دو عدد حوله تمیز برایم آماده می کند تا وقتی که حمام رفتم حوله ام آماده باشد. یک حوله بزرگ برای بدنم و یک حوله کوچکتر برای موهایم.

با در آغوش گرفتن همسرتان از او تشکر و قدردانی کنید
اولین اعتراضی که بیشتر از بقیه از مردان می شنویم این است که آنها می گویند ما برای کاری که انجام می دهیم قدردانی نمی شویم. دفعه بعد که شوهرتان برای بردن زباله ها به بیرون از خانه رفت برای ۳۰ ثانیه هم که شده او را در آغوش بگیرید و از او قدردانی کنید. مردان فوق العاده تحت تاثیر این روش قرار میگیرند.

• زمستان ها موقع صبح، من ماشین شوهرم را استارت می زنم تا زمانی که می خواهد سرکار برود ماشینش گرم شده باشد.

نشانه های عشق و صمیمیت را از خودتان به جا بگذارید

• صفحه موبایل همسرتان را عوض کنید تا هروقت به گوشی اش نگاه کرد جمله دوستت دارم را بخواند.

• من و همسرم ایمیل های کوتاهی برای همدیگر می فرستیم تا به همدیگر نشان دهیم که در هر لحظه چه حسی نسبت به یکدیگر داریم. یکبار او برای من نوشت: آهنگ یک خواننده مرا یاد تو می اندازد. حالا هرموقع که من آن را گوش می کنم متوجه می شوم چقدرشوهرم مرا دوست دارد.

• شوهر من ساعت ۵:۳۰ صبح بیدار می شود، اما شب قبل لباسهایش را از داخل کمد و کشویش بیرون می آورد تا صدای باز و بسته شدن آنها مرا بیدار و اذیت نکند. به نظر شما این عشق نیست؟! 

یک پیام رمزدار بفرستید

• روی دیوار هال تا دیوار اتاق خواب نوشته ای دنباله دار برای همسرتان بنویسید. 

• هر روز صبح که شوهرم سر کار می رود سه بار برایم بوق می زند. با این کار به من نشان می دهد که دوستت دارم.

نوشته شده توسط علی صابری در پنجشنبه 11 شهریور1389 ساعت 11:6 بعد از ظهر | لینک ثابت |

شب زفاف در خاطره تمامی زوجهای جوان یک شب خاطره انگیز است. کلیه کسانی که این شب را تجربه کرده اند، بی شک تا آخر عمر آن را فراموش نخواهند کرد.

منظور ما در این مقاله شب اول عروسی نیست . چون بسیاری از افراد ، قبل از عروسی ( که در عرف معمول است ) آمیزش جنسی( بطور کامل) را تجربه می کنند. پس منظور این مقاله زمانی است که دختر ازاله بکارت میشود . یعنی زمانی که دختر ، پرده بکارت خود را از دست میدهد .

ما در این مقاله شب زفاف را زمانی میگوئیم ، که دختران برای اولین بار تجربه سکس از راه واژن را می آزمایند. همانطور که میدانیم تمامی زخمها ، دردناک هستند بخصوص اگر سطحی باشند . به عنوان مثال اگر دست شما با دیوار زبری (مثل کنیتکس) برخورد کند ، درد به حد زیادی غیر قابل تحمل است .

این حالت دقیقا برای دختران مصداق دارد. آنها درد بسیار زیادی را در ضمن پاره شدن پرده بکارت تجربه میکنند. و غیر از آن ، درد بسیار زیادی هنگام داخل شدن آلت تناسلی در داخل واژن (دخول) خواهند داشت . اول برای روشن شدن قضیه علت درد را مرور میکنیم.
دو نوع درد در هنگام اولین تجربه جنسی قابل درک است :

۱- درد به علت پارگی پرده بکارت .
این درد همانطور که در بالا ذکر شد به علت ایجاد یک زخم سطحی در داخل واژن است . که اینگونه زخمها معمولا دردناک تر از سایر زخمها میباشند . برای کنترل یا کاهش درد ، بهترین کار ایجاد معاشقه طولانی است .

این کار سبب میشود تا دختر به مرحله ارگاسم یا نزدیک آن برسد . رسیدن به ارگاسم ، آستانه درد را بالا میبرد و باعث میشود که درد یا خیلی کم شود یا قابل تحمل گردد . به عنوان مثال د رزمان ارگاسم اگر شخص گاز گرفته شود درد را احساس نمیکند یا درد بسیار جزئی خواهد بود .
۲- درد به علت دخول
این درد دقیقا درد به علت کشش دیواره واژن میباشد . شما وقتی بادکنکی را برای اولین بار باد میکنید ، زور بیشتری بکار میبرید تا بتوانید دیواره های بادکنک را از هم باز کنید . این حالت دقیقا دز واژن هم ایجاد میشود . واژن برای اولین بار میخواهد باز شود . پس درد زیادی را حس میکند . برای کنترل این درد دقیقا مثل بالا باید معاشقه طولانی داشت . تا هم واژن لیز شود و هم آستانه درد افزایش یابد . برای این منظور میشود از ژل لوبریکانت استفاده نمود.
در کل برای آمیزش بهتر و کم درد در اولین تجربه باید نکات زیر را توجه نمود :
۱- معاشقه طولانی تا رسیدن به مرحله ارگاسم
۲- استفاده از ژل لوبریکانت
۳- بهتر است دختر لبه تخت دراز بکشد . جوری که پاهای وی کاملا روی زمین قرار بگیرد . در این صورت کمترین درد و فشار به دختر وارد میشود.
۴- دختر را باید قبل از نزدیکی از نظر روحی آماده کرد
۵- درصورت داشتن درد شدید از ادامه نزدیکی خودداری کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی صابری در جمعه 22 مرداد1389 ساعت 10:48 قبل از ظهر | لینک ثابت |
1- بهبود حس بويايي: پس از رابطه جنسي ترشح هورمون پرولاكتين افزايش مييابد. اين هورمون سبب ميگردد تا سلولهاي بنيادي مغز نورونهاي جديدي را در پياز بويايي مغز ايجاد كنند. (در دوران شيردهي نيز اين بهبودي حس بويايي در زنان مشاهده ميگردد)

2- كاهش ريسك بيماريهاي قلبي: داشتن بيش از 3 نوبت رابطه جنسي در طول هفته ريسك ابتلا به بيماريهاي قلبي را درمردان به نصف كاهش ميدهد. رابطه جنسي كلسترول بد خون را نيز كاهش ميدهد. 

3- كاهش وزن و تناسب اندام: رابطه جنسي يك نوع فعاليت بدني است. يك رابطه جنسي پرحرارت 200 كالري انرژي مي سوزاند، يعني معادل 15 دقيقه دويدن بروي دستگاه ترد ميل(دو ثابت). ضربان قلب فرد برانگيخته (از لحاظ جنسي) از 70 بار در دقيقه به 150 بار در دقيقه افزايش مي يابد. انقباضات حين رابطه جنسي باعث تمرين و درگير شدن عضلات لگن، رانها، باسن، بازوها، گردن و قفسه سينه ميگردد. پلاسماي مني مردان حاوي هورمونهاي تحريك كننده غدد تيروئيد ميباشد، كه ميتواند باعث افزايش متابوليسم پايه در زنان و كاهش وزن آنان گردد. 

4- رابطه جنسي باعث افزايش توليد هورمون تستوسترون ميشود: اين هورمون باعث محكمتر شدن عضلات و استخوانها ميگردد. 

5- كاهش افسردگي: زناني كه از لحاظ جنسي فعال بوده و شريك جنسي آنان نيز از كاندوم استفاده نمي كنند، كمتر مستعد افسردگي ميباشند. هورمون پروستاگلاندين موجود در مني مردان بوسيله دستگاه تناسلي زنان جذب گرديده و باعث تعديل هورمونهاي زنانه مي شود. مني مردان حاوي هورمونهاي استروژن و پروژسترون ميباشد كه هر دوي آنها در بهبود خلق موثر ميباشند. زناني كه در معرض مني شوهران خود قرار دارند (رابطه جنسي بدون كاندوم) شادتر ميباشند. (البته حاملگي ناخواسته و عدم ابتلا به بيماريهاي مقاربتي بايستي در اولويت باشد) 

6- تسكين درد:درست قبل ازارگاسم (اوج لذت جنسي) سطح هورمون اكسي توسين به 5 برابر سطح نرمال افزايش مي يابد. اين هورمون باعث ترشح آندورفين (ضد درد طبيعي بدن) گرديده و هرگونه دردي را تسكين ميدهد. رابطه جنسي باعث ترشح هورمون استروژن نيز ميگردد كه ميتواند دردهاي قاعدگي را كاهش دهد. 

7- سرماخوردگي كمتر: افرادي كه 1-2 بار درهفته رابطه جنسي دارند، سطح پادتن ايمنوگلوبين A در بدن آنها 30 درصد بيشتر ميباشد. اين امر باعث تقويت سيستم ايمني بدن ميگردد. 

8- كنترل بهتر مثانه: رابطه جنسي تمرينات كگل طبيعي مي باشند و باعث تقويت عضلات مثانه ميگردد. 

9- دندانهاي سالم تر: پلاسماي مني (جذب شده از مخاط مهبل) حاوي روي، كلسيم و ديگر مواد معدني ميباشد كه از پوسيدگي دندانها جلوگيري ميكند. همچنين آداب برفراري رابطه جنسي، دو شريك جنسي را ملزم به رعايت اصول اوليه بهداشت از جمله مسواك زدن دندانها ميكند. 

10- سلامت پروستات: برخي اورولوژيستها به رابطه ميان تعداد انزال و سرطان پروستات اعتقاد دارند. براي توليد مايع مني پروستات و كيسه مني موادي همچون روي، اسيد سيتريك و پتاسيم را از خون ميگيرند و آنها را تا 600 برابر تغليظ ميكنند. در اين بين هر عامل سرطانزاي موجود در خون نيز ممكن است به همراه اين مواد و به همين ميزان در پروستات تغليظ و انباشته گردد. رابطه جنسي و انزال مكرر ميتواند از انباشته شدن عوامل سرطانزا در درون غده پروستات جلوگيري به عمل آورد. البته ثابت گرديده داشتن رابطه جنسي با چندين شريك جنسي ميتواند سرطان پروستات را در مردان تا 40 درصد افزايش دهد. (به خاطر افزايش ريسك ابتلا به بيماريهاي منتقله از راه جنسي) 

11- افراط در رابطه جنسي براي زنان بي خطر است: رابطه جنسي باعث سفت شدن عضلات شكم و باسن و بهبود ساختار قامتي در زنان ميگردد. البته مشروط بر اينكه از بيماريهاي مقاربتي ،حاملگي ناخواسته و هرگونه استرس خبري نباشد. زنان يائسه اي كه از رابطه جنسي امتناع مي ورزند ممكن است دچار آتروفي(تحليل) مهبل و مقاربت دردناك گردند. تمام هورمونهايي كه زنان يائسه به آنها نياز دارند، از طريق رابطه جنسي سالم با شوهرانشان قابل دريافت ميباشد. (رابطه جنسي بدون كاندوم) 

12- اما افراط در رابطه جنسي ميتواند براي مردان دردسر آفرين باشد: آلت تناسلي مردان ممكن است دچار خراشيدگي و يا تحريك پوستي گردد. همچنين در رابطه جنسي خشن و طولاني مدت بافت آلت تناسلي مردان ميتواند دچار آسيب گردد. شل شدن آلت پس از نعوظ و انزال بي علت نيست. هنگام نعوظ آلت مرد از خون پر ميگردد. اما پس از آن ديگر خوني در آلت جريان نمي يابد. براي جذب مجدد اكسيژن عضلات آلت بايستي شل گردند. چنانچه شما اجازه ندهيد تا آلت شل شده و استراحت كند، با اين كار عضلات آلت را از دريافت اكسيژن كافي محروم كرده ايد. در بيماري پرياپيسم(PRIAPISM) كه در آن نعوذ دائمي پديد مي آيد، آلت ممكن است دچار مرگ سلولي گردد. به همين خاطر پرياپيسم يك اورژانس پزشكي محسوب ميگردد. 

13- افزايش جريان خون: رابطه جنسي جريان خون به مغز و ديگر اعضاي بدن را افزايش ميدهد. بنابراين اكسيژن و مواد مغذي بيشتري به ارگانهاي بدن رسيده و مواد زايد نيز سريعتر از بدن دفع ميگردند. 

14- افزايش طول عمر: نرخ مرگ و مير درافرادي كه 2 بار درهفته به ارگاسم ميرسند، نصف افرادي است كه در طول ماه تنها يك مرتبه ارگاسم را تجربه ميكنند. 

15- رابطه جنسي باعث افزايش سطح هورمون استروژن در زنان ميگردد: اين هورمون باعث انعطاف پذيري و لغزندگي بيشتر مهبل شده و زنان را در برابر بيماريهاي قلبي محافظت ميكند. 

16- رابطه جنسي در كاهش استرس و اضطراب بسيار موثر است: همچنين رابطه جنسي باعث بهبود كيفيت خواب ميگردد. 

17- رابطه جنسي چنانچه با عشق توام باشد شفا بخش و درمانگر است: چنانچه كسي را داريد كه برايتان اهميت قائل بوده و دوستتان داشته باشد و در مقابل شما نيز براي وي اهميت قائل بوده و دوستش داشته باشيد، از لحاظ احساسي و جسمي نيز با يكديگر صميمي باشيد، آنوقت 3-5 برابر كمتر در معرض خطر مرگ زودرس و يا ابتلا به بيماريهاي گوناگون قرار خواهيد داشت. بخشي از آن به خاطر اثرات مثبت لمس كردن ميباشد. در آغوش گرفتن و نوازش كردن باعث تغيير در تركيبات شيميايي بدن شما ميشود. 

18- رابطه جنسي سالم در افزايش اعتماد بنفس و عزت نفس زنان و مردان (خصوصا مردان) ميتواند تاثير بسزايي داشته باشد. 

نوشته شده توسط علی صابری در پنجشنبه 21 مرداد1389 ساعت 8:29 بعد از ظهر | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar